Menu
Partnerzy

SKUTECZNE REKRUTACJE


Kapitał ludzki jest w dzisiejszych czasach jednym z zasobów stanowiących o konkurencyjności przedsiębiorstwa, dlatego też dobór właściwych ludzi do zespołu wpływa na jego potencjał. Te dwudniowe warsztaty pozwalają kierownikom udoskonalić jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich, jaką jest zdolność właściwej oceny i selekcji kandydatów na podstawie ich zachowań z przeszłości. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze schematem profesjonalnego wywiadu i uczą się jak świadomie unikać najczęstszych błędów rekrutacyjnych. W praktycznych ćwiczeniach testują metodę selekcji w oparciu o model kompetencyjny.


CEL:

Poprawa skuteczności rekrutacji i wyboru najlepszych kandydatów z wykorzystaniem ich kompetencji
 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 - Sposób doboru pracownika do istniejącego zespołu

- Elementarz rekrutacji 

- Warsztaty praktyczne – ćwiczenia praktyczne z użyciem video

CZAS TRWANIA : 2 dni 

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:
Wszyscy kierownicy i menedżerowie odpowiedzialni za proces naboru pracowników.
 

Skuteczne Rekrutacje- Akronim.pdf
Szybkie wyszukiwanie
Wyszukiwarka
Kontakt
Akronim skrót do celu
Formularz kontaktowy
Akronim na Facebooku
www.life-harmony.pl