Menu
Partnerzy

SKUTECZNY MANAGER 1 – Przywództwo w Praktyce

 

Warsztaty pozwalające zidentyfikować najistotniejsze kompetencje kierownicze, niezbędne do skutecznego zarządzania podwładnymi. Uczestnicy nauczą się jak efektywnie komunikować się ze swoimi podwładnymi, jak inspirować, rozwijać i motywować ich, osiągając jednocześnie wyznaczone cele. Podczas szkolenia omówiona zostanie rola przełożonego w zależności od  etapu rozwoju pracownika, a poznanie stylów przywódczych pozwoli managerom lepiej zrozumieć swoje silne strony i obszary do rozwoju. Warsztaty te dostarczą praktycznych i sprawdzonych w życiu biznesowym pomysłów, pomagających stworzyć warunki wyższego poziomu motywacji i współpracy zespołowej.

CEL:
Pełne zrozumienie roli managera w organizacji, poprzez poznanie umiejętności niezbędnych do realizacji swoich zadań.

ZAKRES TEMATYCZNY:

- Rola i obowiązki managera

- Zarządzanie sytuacyjne

- Sztuka motywacji

 - Udzielanie informacji zwrotnej

CZAS TRWANIA: 2 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:
Nowo mianowani kierownicy i managerowie odpowiedzialni za realizację celów poprzez kierowanie, kontrolowanie i motywację własnego zespołu.
 

SM1- Przywództwo w Praktyce- Akronim.pdf
Szybkie wyszukiwanie
Wyszukiwarka
Kontakt
Akronim skrót do celu
Formularz kontaktowy
Akronim na Facebooku
www.life-harmony.pl