Menu
Partnerzy

SKUTECZNY MANAGER 2 

Budowanie Efektywnego Zespołu

Są to warsztaty pozwalające udoskonalić najistotniejsze kompetencje kierownicze, niezbędne do efektywnego zarządzania podwładnymi. Nie jest tajemnicą, że zmotywowana i zgrana grupa pracowników to w dzisiejszych czasach ogromny kapitał mogący stanowić element naszej przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Właśnie te dwudniowe angażujące wszystkich uczestników warsztaty, przedstawiają praktyczne i sprawdzone sposoby pracy z zespołem przy wykorzystaniu integracyjnych ćwiczeń symulacyjnych, mających na celu wywołanie efektu synergii, wyższego poziomu motywacji i współpracy zespołowej. Ponadto uczestnicy nauczą się jak skutecznie delegować zadania podwładnym oraz poznają źródła własnego autorytetu. Poprzez ćwiczenia praktyczne utrwalą swoje naturalne umiejętności w zakresie przekazywania informacji zwrotnej


CEL:    

Wdrożenie technik przywództwa, motywacji i współpracy w grupie celem zbudowania efektywnego i zmotywowanego zespołu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

- Fazy życia zespołu

- Udzielanie informacji zwrotnej

- Zaawansowana sztuka motywacji

- Sposoby budowania autorytetu


CZAS TRWANIA: 2 dni


KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:
Kierownicy i managerowie odpowiedzialni za realizację celów poprzez kierowanie, kontrolowanie i motywację własnego zespołu.
 

SM 2- Budowanie Efektywnego Zespołu- Akronim.pdf
Szybkie wyszukiwanie
Wyszukiwarka
Kontakt
Akronim skrót do celu
Formularz kontaktowy
Akronim na Facebooku
www.life-harmony.pl