Menu
Partnerzy

SKUTECZNY MANAGER 3 – Manager Coach


Coaching staje się dzisiaj jedną z najistotniejszych kompetencji nowoczesnego i efektywnego managera. Korzyści wynikające z regularnych sesji coachingowych  (on-the-job coaching) z pracownikami zostały już szeroko uznane jako kluczowy czynnik w rozwoju kompetencji podwładnych oraz wzrostu ich motywacji. Ponadto częste przebywanie z członkami własnego zespołu pozwala managerowi budować swój autorytet wynikający z doświadczenia i co najważniejsze, zapewnia bieżącą informację na temat sytuacji panującej w zespole. Warsztaty te uczą technik efektywnej komunikacji oraz pozwalają unikać niepożądanych zachowań w trakcie coachingu indywidualnego jak i grupowego.

CEL:
Pełne zrozumienie roli managera w organizacji, poprzez poznanie umiejętności coachingu niezbędnych do realizacji zadań rozwojowych w zespole.
 

ZAKRES TEMATYCZNY:

- Coaching jako styl zarządzania

- Ćwiczenia praktyczne

- Sztuka prowadzenia efektywnych spotkań


CZAS TRWANIA: 2 dni


KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:
Kierownicy i managerowie odpowiedzialni za realizację celów poprzez kierowanie, kontrolowanie, motywację i rozwój własnego zespołu.
 

SM3 Manager Coach - Akronim .pdf
Szybkie wyszukiwanie
Wyszukiwarka
Kontakt
Akronim skrót do celu
Formularz kontaktowy
Akronim na Facebooku
www.life-harmony.pl