Menu
Partnerzy

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
 

Warsztaty te pozwalają zbudować fundamentalne umiejętności komunikacji, dodają pewności siebie poprzez poznanie swoich silnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie: kontroli własnych emocji, mowy ciała, empatii, aktywnego słuchania oraz samo-motywacji. Ponadto sztuka asertywności, a także zdolność pozytywnego przyjmowania opinii i sugestii innych pozwalają uczestnikom zrozumieć ich rolę w procesie świadczenia usług wysokiej jakości. Umiejętności te mogą stanowić podwaliny do ustanowienia standardu zachowań w firmie i wprowadzenia skutecznego systemu oceny pracy.

CEL:
Poprawa skuteczności realizacji powierzonych zadań, poprzez zastosowanie metod „efektywnej komunikacji interpersonalnej” z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

ZAKRES TEMATYCZNY:

- Rola Przedstawiciela w organizacji

- Elementy skutecznej komunikacji

- Sztuka asertywności

- Przyjmowanie informacji zwrotnej

CZAS TRWANIA : 2 dni

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ:
Wszyscy pracownicy działu Sprzedaży lub Obsługi Klienta, mający na co dzień kontakt z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz aktywnym procesem sprzedaży.
 

Efektywna Komunikacja- Akronim.pdf
Szybkie wyszukiwanie
Wyszukiwarka
Kontakt
Akronim skrót do celu
Formularz kontaktowy
Akronim na Facebooku
www.life-harmony.pl