Program Rozwojowy „Skuteczny Manager”

ZAKRES MERYTORYCZNY

Program ”Skuteczny Manager” to koncepcja warsztatów z doskonalenia kompetencji menedżerskich dla kadry zarządzającej. Jego efektem jest wyższa skuteczność realizowanych celów zarówno przez uczestników, jak i ich podwładnych. Wdrożenie programu usprawnia komunikację pomiędzy poszczególnymi szczeblami menedżerów, przyczynia się do tworzenia kultury organizacyjnej promującej partnerstwo i współpracę.

Zakres merytoryczny poszczególnych sesji dotyczy trzech obszarów:

 • BOSS” EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA MENEDŻERA
  • Zrozumienie roli lidera w organizacji
  • Expose szefa- system kar i nagród
  • Prowadzenie udanych rekrutacji
  • Samoorganizacja i zarządzanie czasem własnym i ludzi
  • Sztuka kreowania nawyków skutecznego działania
  • Źródła autorytetu i sposoby ich rozwijania
  • Wystąpienia publiczne i prowadzenie efektywnych spotkań
 • TEAM”EFEKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACY Z ZESPOŁEM
  • Strategia zarządzania sytuacyjnego jednostkami i zespołem
  • Zrozumienie dynamiki pracy zespołowej i efektu synergii
  • Dysfunkcje pracy zespołowej
 • SUBORDINATE”EFEKTYWNOŚĆ KOOPERACJI Z PODWŁADNYM
  • Efektywna komunikacja i asertywność
  • Sztuka przekazywania informacji zwrotnej
  • Umiejętność wzbudzania motywacji
  • Zarządzanie nieefektywnością – trudne przypadki
  • Skuteczne delegowanie
  • Prowadzenie rozmów rozwojowych – coaching techniką GROW

Każdy z modułów zostaje precyzyjnie dopasowany do uzgodnionych wcześniej potrzeb. Analiza ta odbywa się w drodze indywidualnego spotkania z dyrektorem operacyjnym, reprezentantem działu personalnego i wybranymi uczestnikami

CZAS TRWANIA SESJI

Całość programu zostaje podzielona na moduły prezentowane podczas 1 lub 2 dniowego spotkania. Sesje prowadzone są w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. Rekomendowany odstęp pomiędzy warsztatami to okres minimum 3 miesięcy. Pozwala to na zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i doskonalenie umiejętności kierowniczych.

METODY PRACY

Szkolenia mają charakter warsztatowy. Podczas ich prowadzenia wykorzystane są następujące formy pracy dydaktycznej: wykład i prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja moderowana nakierowana na wymianę doświadczeń, scenki video, ćwiczenia indywidualne i gry zespołowe. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia warsztatów, skoroszyt z materiałami szkoleniowymi, książkę dotyczącą przywództwa oraz filmy zawierające własne wystąpienia do dalszej samoanalizy

ZALETY PROGRAMU

 • Nauka przez działanie („learning by doing” – 30% teorii, 70% praktyki)
 • Praktyczność zastosowania (dopasowanie ćwiczeń do środowiska pracy uczestników pozwala na wprowadzanie w życie gotowych rozwiązań zaraz po sesjach)
 • Szkolenie „szyte na miarę”, co wpływa na wzrost motywacji i zaangażowania uczestników
 • Długofalowość -przeprowadzane są etapowo według stopnia trudności, w regularnych odstępach czasowych (powtarzanie, utrwalanie wiedzy co kilka tygodni pozwala na korygowanie słabości i doskonalenie nowo nabywanych umiejętności)
 • Fachowa kadra trenerska z doświadczeniem w pracy korporacji i prowadzeniu szkoleń i sesji coachingowych
 • Wysoka skuteczność sprawdzona na grupie ok. 800 menedżerów