Program Rozwojowy „Skuteczny Sprzedawca i Negocjator”

ZAKRES MERYTORYCZNY

Program ”Skuteczny Sprzedawca i Negocjator” to koncepcja warsztatów z doskonalenia umiejętności negocjacyjnych i sztuki perswazji dla pracowników działów sprzedaży. Jego efektem jest wzrost motywacji handlowców, poprawa ich pewności siebie i wyższa skuteczność realizowanych celów sprzedażowych. Wdrożenie programu przyczynia się do wzrostu obrotów w firmie i pozwala na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zakres merytoryczny poszczególnych sesji dotyczy poniższych obszarów:

 1. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA HANDLOWCA

 • Zrozumienie roli handlowca w organizacji
 • Przygotowanie i planowanie negocjacji (SMART, BATNA, LIMONKA)
 • Samoorganizacja i zarządzanie sobą w czasie
 • Etapy skutecznej wizyty handlowej:
  • Otwarcie
  • Uświadamianie potrzeb,
  • Rodzaje i techniki pytań,
  • Prezentacja korzyści,
  • Efektywne przełamywanie zastrzeżeń,
  • Sygnały zakupu,
  • Techniki zamknięć
 • Psychologia sprzedaży i dylematy negocjacyjne

 1. EKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

 • Negocjacje oparte na współpracy
 • Typy trudnych klientów i sposoby postępowania
 • Asertywność i mowa ciała w negocjacjach
 • Triki i taktyki – sposoby walki z manipulacją

Każdy z modułów zostaje precyzyjnie dopasowany do uzgodnionych wcześniej potrzeb. Analiza ta odbywa się w drodze indywidualnego spotkania z szefem sprzedaży, reprezentantem działu personalnego i wybranymi uczestnikami.

CZAS TRWANIA SESJI

Całość programu zostaje podzielona na moduły prezentowane podczas 2 lub 3 dniowego spotkania. Sesje prowadzone są w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. Rekomendowany odstęp pomiędzy warsztatami to okres od 3 do 6 miesięcy. Pozwala to na zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.

METODY PRACY

Szkolenia mają charakter warsztatowy. Podczas ich prowadzenia wykorzystane są następujące formy pracy dydaktycznej: wykład i prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja moderowana nakierowana na wymianę doświadczeń, scenki video, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia warsztatów, skoroszyt z materiałami szkoleniowymi, rekomendowaną literaturę oraz filmy zawierające własne wystąpienia do dalszej samoanalizy

ZALETY PROGRAMU

 • Nauka przez działanie („learning by doing” – 30% teorii, 70% praktyki)
 • Praktyczność zastosowania (dopasowanie ćwiczeń do środowiska pracy uczestników pozwala na wprowadzanie w życie gotowych rozwiązań zaraz po sesjach)
 • Szkolenie „szyte na miarę”, co bardzo wpływa na wzrost motywacji i zaangażowania uczestników
 • Długofalowość -przeprowadzane są etapowo według stopnia trudności, w regularnych odstępach czasowych (powtarzanie, utrwalanie wiedzy co kilka tygodni pozwala na korygowanie słabości i doskonalenie nowo nabywanych umiejętności)
 • Fachowa kadra trenerska z doświadczeniem handlowym i wiedzy z zakresu nauki dorosłych i sesji coachingowych w terenie.
 • Wysoka skuteczność sprawdzona na grupie przeszło 1000 handlowców.